bdp banner.png

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

CFAT2

Systemu do zarządzania fakturami

cfat1cfat2cfat3

Obecnie stosowany program służy do elektronicznego zarządzania fakturami zakupu usług i towarów. Klient wprowadzając skan faktury, inicjuje jej przetwarzanie. System wspiera jej procesowanie (akceptowanie i kontrolowanie), aż do momentu dokonania i rozliczenia płatności.
Dzięki udoskonaleniu, klient będzie miał możliwość zainicjowania procesu przetwarzania faktury lub kosztów poprzez aplikację mobilną. Program zostanie także poszerzony o funkcjonalność obsługi e-faktur co umożliwi skuteczne generowanie, dystrybuowanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych. Automatyzacja procesu sprawia, że wzrasta efektywność i płynność procedur rozliczeniowych w przedsiębiorstwach. Jednocześnie zmniejszają się koszty związane z drukowaniem, kopertowaniem i wysyłaniem faktur papierowych. Wystawca i odbiorca e-faktury może korzystać z łatwego i szybkiego dostępu do faktur. Istotna częścią Systemu jest zaawansowany algorytm akceptacji i kontroli zmiany stanów dokumentów.

Cały system zostanie stworzony w modelu SaaS dzięki czemu aplikacja będzie przechowywana u producenta i udostępniana użytkownikom przez Internet, co eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Ważnym elementem projektu będzie zakup prac badawczych dotyczących optymalnej organizacji procesów rejestracji zdarzeń w aplikacji online.

(strona aplikacji)

Witryna używa plików "cookies" do prawidłowego działania - głównie nawigacji. Korzystanie z witryny oznacza ich akceptację.