bdp banner.png
Business Data Process Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności Business Data Process poprzez wprowadzenie do oferty Spółki innowacyjnej usługi digitalizacji i wstępnej obróbki danych” RPLU.03.07.00-06-0107/20.
 
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, który zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie nowej usługi digitalizacji i wstępnej obróbki danych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, do których zalicza się m.in.:

- wdrożenie innowacji produktowej w skali międzynarodowej oraz innowacji nietechnologicznej w skali co najmniej regionalnej,
- zwiększenie zatrudnienia,
- nawiązanie współpracy z jednostką naukową,
- wejście na nowy zagraniczny rynek zbytu (Francja).
 
Projekt zakończy się wdrożeniem w działalności Spółki systemu informatycznego, przy użyciu którego świadczona będzie usługa polegająca na digitalizacji i przetwarzaniu danych z dokumentów papierowych i elektronicznych, a następnie agregacji, optymalizacji i udostępnieniu ich w formie umożliwiającej klientowi szybki dostęp do dokumentów oraz otrzymanie wyników przetworzonych danych w formie raportów lub konektorów do zewnętrznych systemów informatycznych.
 
Wartość ogółem projektu wynosi 2 482 263, 00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1 024 131, 00 zł

Witryna używa plików "cookies" do prawidłowego działania - głównie nawigacji. Korzystanie z witryny oznacza ich akceptację.